Menu:


Uppdateringar:

15 april          hemsidan uppdaterad

10 april 2010  hemsidan publicerad

6 april 2010
sidan skapad.


Hästbackas hagar drivs av mig, Helge Hästbacka tillsammans med sambon Tina Jutman. Jag är i grunden snickare och byggmästare och har genom åren arbetat mycket med gamla byggnader och byggnadsvård. Därifrån är steget inte långt till gärdsgårdar och annat som hör den gamla landsbygdskulturen till. Det har varit  som ett hedersuppdrag att få uppföra gärdsgårdar och hagar på gammalt vis och därigenom utföra en kulturgärning. Mina lärospån inom gärdsgårstillverkningen var hos det företag som 1993 var först med att bygga hagar yrkesmässigt i modern tid.
På vintern är jag ute i skogarna och söker efter senvuxen gran som jag sedan gör i ordning till gärdsgårdsvirke. När sedan tjälen går ur jorden börjar byggnadssäsongen. Då finns jag och min sambo på gårdar och villatomter över hela Sverige och bygger gärdsgårdar.