Menu:


vidjan ångas

.Vidjan klyvs

Knuten vidja
Gärdsgårdarna bygger jag av riktig senvuxen gran. Det är det klassiska matrialet för att bygga gärdsgård. Den är oerhört beständig mot röta utan några som helst kemikalier. Själva spetsen på stören som spettas ner i marken bränner jag  för att ytterligare öka rötbeständigheten. Vidjorna består av smågranar som klyvs och därefter värms upp så att de går att böja. Uppvärmningen kan göras över öppen eld eller, vilket är mest rationellt när man bygger i lite större skala, ångkokas i ett rör. När vidjan har svalnat blir bindningen stenhård och kan inte gå upp.
Slanorna är olika långa och olika grova och läggs i så att det fyller upp så att hagen inte ser för gles ut. I vissa bygder hade man begränsad tillgång på slanor och där använd man lite grövre material som man i stället fick klyva. Naturligtvis kan vi även leverera hagar i det utförandet.

stören brännsstören spetsas